محصول1

برند ها و شرکت های سازنده دوزینگ پمپ ها – مترینگ پمپ ها

     دوزینگ پمپ جسکو (دوزینگ پمپJESCO )

     دوزینگ پمپ گرندفوس (دوزینگ پمپ GRUNDFOS)

     دوزینگ پمپ آلدوز (دوزینگ پمپ ALLDOS)

     دوزینگ پمپ لوا (دوزینگ پمپ LEWA)

     دوزینگ پمپ اتاترون (دوزینگ پمپ ETATRON)

    دوزینگ پمپ برند لوب (دوزینگ پمپ BRAN+LUEBBE)

    دوزینگ پمپ دوزیورو (دوزینگ پمپ DOSEURO)

    دوزینگ پمپ اینجکتا (دوزینگ پمپ INJECTA)

    دوزینگ پمپ آی تی سی (دوزینگ پمپ ITC)

    مترینگ پمپ (دوزینگ پمپ)

دوزینگ پمپ یا مترینگ پمپ ها قادرند مقدار دقیقی از یک مواد را پمپاژ (تزریق) کنند . لذا به آنها پمپ های تزریق نیز گفته می شود.

لازم به ذکر است که دبی این پمپ ها قابل تنظیم بوده و با توجه به میزان مورد نیاز ، عمل تزریق را انجام می دهند.

    نیروی محرکه دوزینگ پمپ

محرک این پمپ ها به صورت برقی (الکتروموتور .سه فاز و تک فاز)، سلونوئیدی (الکترومغناطیسی) ، هیدرولیکی و یا نیوماتیکی (پنوماتیکی .هوا) می باشد. که در           صورت نیاز قابلیت اتصال به کنترل پنل و PLC  را دارا میباشند.

    انواع دوزینگ پمپ ها (متریال هدینگ پمپ)

دوزینگ پمپ ها در انواع پیستونی، دیافراگمی، پیستون دیافراگم (هیدرولیک)  با متریال مختلف نظیر

(S.S304,PTFE , PP, PVC, PVDF, PE, S.S316L) مناسب جهت انواع مواد شیمیایی مانند اسیدها، بازها، مواد ویسکوز و اسلاری ها تولید می گردند.

 

    کاربرد دوزینگ پمپ ها – مترینگ پمپ ها 

                   :PLUNGER PUMPS

 Low investment costs.

 Simple design.

 Easy maintenance.

 :DIAPHRAGM PUMPS

A leak-proof pump is the right choice whenever product purity

or sterility are imperative or when toxic liquids must be handled.

SPX Flow Technology offers a wide range of hydraulically actuated

Double diaphragm pumps.

The design of the pump head ensures that the diaphragm cannot be damaged

under critical conditions such as a blocked pipe or closed valves upstream or

downstream of the pump.

The freely defl ecting diaphragm makes the pump suitable for the metering of slurries.

دوزینگ پمپ ها

  دوزینگ پمپها یا پمپ هاي مترینگ گونه اي از پمپ هاي جابجایی مثبت اند که قادرند مقدار دقیقی از سیال را پمپاژ نمایند و به همین جهت به آنها دوزینگ پمپ یا مترینگ پمپ گفته می شود.

از آنجا که دبی پمپ هاي سانتریفوژ و روتاري بسته به فشار سیستم تغییر می کند، بنابراین هیچیک از پمپ هاي مذکور نمی تواند به عنوان دوزینگ پمپ مورد استفاده قرار گیرد. معمولاً تنها پمپ هاي پیستونی و پیستون دیافراگمی این امکان را دارند که در رده پمپ هاي دوزینگ قرار گیرند.

دوزینگ پمپ 

دوزینگ پمپ دستگاهی است که مقدار دقیقی از مواد شیمیایی را تزریق می نماید. دبی این پمپ ها به صورت دستی و یا اتوماتیک و بسته به شرایط فرآیند قابل تغییر می باشد. این پمپ ها قادرند محدوده وسیعی از مواد شیمیایی حاوي اسیدها، سیالات خورنده و یا مایعات ویسکوز و اسلاري را پمپاژ نمایند. دقت کورس هاي رفت و برگشتی این پمپ ها بسیار بالا می باشد چرا که می بایست در هر کورس دوز صحیحی از سیال را پمپاژ نمایند.

مترینگ پمپها عموماً در حالات زیر مورد استفاده قرار می گیرند:

  1. دبی هاي پایین که بر حسب ml/hr و یا GPH بیان شوند.
  2. وقتی که فشار سیستم بالا است.
  3. تزریق خیلی دقیق سیال مورد نیاز باشد.
  4. تزریق سیال توسط رایانه، میکرو پروسسورها ،PLC ،DCS ویا شیرهاي تناسبی کنترل
  5. می شود.
  6. جاییکه مایعات خورنده، آتشزا و یا سیالات داغ انتقال داده می شود.
  7. پمپاژ سیالات ویسکوز یا اسلاري ها

                             ساختار پمپهاي دوزینگ

 ساختمان کلی یک پمپ دوزینگ را نشان می دهد که شامل بخش هاي زیر می باشد:

محرکه 

عموماً محرکه این پمپ ها یک الکتروموتور جریان متناوب AC دور ثابت می باشد. در بعضی موارد ممکن است الکتروموتورهاي دور متغیر، موتورهاي پنوماتیکی و یا هیدرولیکی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

مکانیزم حرکت 

مکانیزم حرکت بگونه اي است که حرکت دورانی الکتروموتور به حرکت رفت و برگشتی تبدیل     می گردد. غالب پمپ هایی که در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد ،اجزا مکانیزم حرکتی آنها درون روغن قرار می گیرد تا عملکرد مداوم سیستم تضمین گردد.

تنظیم دبی

دبی پمپ با تغییر طول موثر کورس و یا تغییر سرعت کورس تنظیم می گردد. بیشتر دوزینگ پمپ ها از یک پیچ میکرومتر یا چیزي شبیه آن براي تنظیم دبی استفاده می کنند. میکرومتر    می تواند با یک عملگر پنوماتیکی و یا الکترونیکی جایگزین گردد. در این حالت عملگر با سیگنالی که از سیستم دریافت می کند، دبی را به صورت اتوماتیک تنظیم می کند.

گذرگاه سیال

طراحی گذرگاه سیال و متریال آن با توجه به سرویس کاري پمپ و خصوصیات سیال مشخص   می شود. مواردي همچون دما، دبی، ویسکوزیته، خورندگی سیال و فاکتورهاي دیگر در طراحی موثر می باشند.

  منحنی هاي مشخصه دوزینگ پمپها 

عمل پمپاژ توسط یک پیستون رفت و برگشتی انجام می شود. حرکت رفت و برگشتی سبب تولید دبی می شود که می توان به راحتی آن را توسط یک موج سینوسی نشان داد.

دبی پمپ برابر است با حاصلضرب مقدار جابجایی موثر پیستون در تعداد سیکل ها در واحد زمان.

در دوزینگ پمپ ها بر خلاف پمپ هاي گریز از مرکز، تغییرات فشار تأثیر زیادي بر دبی ندارد .      

منحنی مشخصه دبی- کورس دوزینگ پمپ ها خطی می باشد. البته الزاماً به این معنی نیست که تنظیم 50 درصد کورس برابر با 50 درصد دبی می باشد. به خاطر اینکه خط کالیبر به طور همزمان از مبدا مختصات عبور نمی کند. با اندازه گیري دبی در دو بار تنظیم کورس و رسم خط مستقیمی که از دو نقطه می گذرد، می توان تغییرات دبی بر حسب تنظیم کورس را به صورت دقیق پیش بینی کرد. براي دوزینگ پمپ هاي صنعتی که به درستی نصب شده اند، دقت پیش بینی دبی در حدود 1± درصد می باشد.

اگرچه دوزینگ پمپ ها عموماً می توانند براي دبی صفر تا حداکثر خود تنظیم شوند، اما دقت عمل آنها ممکن است کاهش یابد. عموماً سازندگان پمپ محدوده 10 درصد تا 100 درصد دبی را به عنوان محدوده عملکرد دقیق دستگاه مشخص می نمایند. اخیراً شرکت Milton Roy ادعا نموده است محدوده عملکرد دقیق دوزینگ پمپ مدل Centrac خود را به 1درصد افزایش داده است. یعنی در هر نقطه بین دبی 1 تا 100 درصد، دقت دستگاه یکسان می باشد.

محدوده دبی و فشار 

دوزینگ پمپ ها عموماً براي دبی هاي پایین مورد استفاده قرار می گیرند. ماکزیمم دبی هر پمپ با توجه به نسبت گیربکس، قطر پیستون و دور الکتروموتور تعیین می شود. معمولاً در محدوده دقیق دستگاه، حداقل دبی از 4/0 گالون در ساعت یا 5/1 لیتر بر ساعت شروع می شود و بزرگترین دوزینگ پمپ ها عموماً بیش از 2500 گالون بر ساعت یا 9500 لیتر بر ساعت دبی تولید نمی کنند.

ماکزیمم فشار این پمپ ها تا PSI 30000 یا  Bar 2000 بار گزارش شده است. اگر چه ممکن است بعضی سازنده ها بسته به نیاز مشتري با فشارهاي بالاتر نیز تولید کرده باشند.

طرح هاي مختلف گذرگاه سیال 

گذرگاه سیال که به قطعات در تماس با سیال پمپ اطلاق می شود، بر مبناي شرایط کاري پمپ طراحی و انتخاب می گردد. دبی و فشار کاري بعلاوه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سیال مورد ملاحظه قرار می گیرد. در مواقعی که با سیالات آتشزا و سمی سروکار داریم، محافظت گذرگاه سیال از محیط اطراف نیز مساله ساز خواهد بود. تمامی گذرگاه هاي سیال چندین خصوصیت مشترك دارند: اول؛ با حرکت رو به عقب پیستون، سیال به داخل گذرگاه مکیده و با حرکت رو به جلو به بیرون فرستاده می شود. براي این منظور، در پمپ هاي دوزینگ در قسمت مکش و رانش شیرهاي یکطرفه بکار می رود.

هنگام عمل مکش، حرکت پیستون سبب می شود توپی شیر یکطرفه سمت مکش از روي نشیمن خود حرکت کند و سیال به داخل پمپ وارد شود. در همان موقع توپی شیر یکطرفه سمت رانش بر روي نشیمن خود فشرده می شود و امکان خروج سیال را غیر ممکن می سازد. هنگام کورس رانش ،عکس این عمل اتفاق می افتد.

شیرهاي یکطرفه در طرح هاي مختلف ساخته شده اند. انتخاب نوع شیرها (مثلاً توپی یا سوپاپی) معمولاً با توجه به دبی پمپ انتخاب می شود و مسئولیت آن بر عهده سازنده پمپ می باشد.

در مواقع پمپاژ اسلاري و یا مایعاتی که الیاف بلندي دارند بهتر است به جاي استفاده از شیر یکطرفه نوع توپی تکی[1]  از شیر دوبل استفاده شود. چرا که اگر ذرات بین توپی و نشیمن گیر بیفتد آببندي شیر مختل می شود. بنابراین استفاده از شیر  یکطرفه نوع توپی دوبل[2] دقت و پایداري بیشتري دارد. از طرف دیگر، از آنجا که هر شیر یکطرفه اي حتی هنگامی که کاملاً باز می باشد مقداري مقاومت در مسیر جریان ایجاد می کند، در مواقعی که سیال ویسکوز می باشد استفاده از شیر یکطرفه تک در قسمت مکش ارجحیت دارد و باعث کاهش NPSHr می شود.

پلانجر با آببندي پکینگی

این طرح تنها حالتی است که پیستون در تماس مستقیم با سیال فرایند می با. این طرح چندین مزیت دارد:

  1. قابلیت فشار و مکش رانش بالا
  2. مقاومت دمایی بالا
  3. پایین بودن NPSHr

در این طرح آببندي پیستون از نوع پکینگ می باشد. پلانجر با آببندي پکینگی ساده و موثر است اما در بعضی کاربردها محدودیت هایی دارد.

از آنجا که نشتی کنترل شده اي در پکینگها وجود دارد، این طرح نباید جهت سیالات شیمیایی آتشزا و سمی استفاده شود. علاوه بر این سایش بین پیستون و پکینگ سبب افزایش نشتی در مدت معینی می گردد. بنابراین باید به طور متناوب جهت حفظ بازده حجمی پکینگ ها تنظیم شوند. جهت جلوگیري از مشکلات نشتی باید از طرح دیافراگمی براي گذرگاه سیال استفاده کرد.

پلانجر با آببندي پکینگی می تواند فشارهایی تا 1000 بار و دماهایی تا 600 درجه فارنهایت را تحمل نماید.

دیافراگم دیسکی

طرح دیافراگم دیسکی براي گذرگاه سیال از یک دیافراگم تفلونی تشکیل شده است که مانعی بین سیال فرایند و پیستون می باش. حرکت رفت و برگشتی پیستون به سیال هیدرولیک وارد می شود که سبب حرکت دیافراگم به جلو و عقب می شود.

فشار سیال هیدرولیک و فشار سیال فرایند هر دو یکسان است. در نتیجه فشار در دو طرف دیافراگم در تمام زمانها متعادل خواهد بود و سبب حذف تنش در آن می شود. دو صفحه کانتور مسیر حرکت دیافراگم را احاطه می کنند. سیال هیدرولیک و سیال فرایند از سوراخ هاي صفحه کانتور که به دقت طراحی شده اند عبور می کنند تا در تماس با دیافراگم باشند. شیرهاي فشار شکن و پر کننده[3] حجم سیال هیدرولیک را کنترل می کنند. یک شیر تخلیه اتوماتیک هوا[4] به طور پیوسته هوا را از سیال هیدرولیک خارج می کند.

در این طرح، دیافراگم آببندي است. بنابراین انتخاب مناسبی است براي مایعات شیمیایی آتشزا ،سمی و خورنده. جهت محافظت بیشتر، دیافراگم دوبل و سنسور نشتی استفاده می شود. اگرچه بخاطر استحکام بالاي این طرح استفاده از طرح هاي محافظتی چندان متداول نیست.

از آنجا که سیال فرایند می بایست از داخل سوراخ هاي نسبتاً کوچک صفحات کانتور عبور کند، این طرح براي اسلاري ها و سیالات ویسکوز بهترین انتخاب نیست.

طرح دیافراگم دیسکی قابلیت تزریق تا فشار PSI 3500 یا بالاتر را دارد. دماي سیال ماکزیمم تا 250 درجه فارنهایت امکان پذیر می باشد.

همانطور که در بالا به آن اشاره شد، در این طرح از شیر فشار شکن و پرکننده استفاده می شود. در مواقعی که دیافراگم بنا به هر دلیلی نتواند در هنگام مکش پیستون به عقب حرکت کند، شیر پرکننده وارد عمل می شود و سیال هیدرولیک را وارد مجرا می کند.

صفحات کانتور محدب- مقعر می باشد و حرکت رفت و برگشتی دیافراگم را کنترل می کنند. این صفحه تعدادي سوراخ دارد که اجازه می دهد سیال در تماس با دیافراگم باشد. الگو و سایز این سوراخ ها باید به دقت مهندسی گردد تا استحکام کافی جهت نیروهاي دیافراگم در فشارهاي مختلف را داشته باشد.

صفحه کانتور سمت سیال هیدرولیک در طول عملکرد خود مشکل خاصی ندارد و سیال هیدرولیک به راحتی از بین سوراخ هاي آن عبور می کند. اما صفحه کانتور سمت سیال فرایند محدودیت هایی از بابت شرایط سیال دارد. اسلاري ها و سیالات ویسکوز به راحتی نمی توانند از داخل سوراخ هاي صفحه کانتور عبور کنند. ضمن آنکه عبور سیال از داخل آن نیز سبب افت فشار و بالا رفتن NPSH پمپ می شود.

طرح دیافراگم مکانیکی 

این طرح توازن خیلی خوبی بین قیمت پایین و کیفیت عمل دارد. بخاطر نشتی صفر دیافراگم، در مواقعی که سیال گرانقیمت می باشد و یا دستورالعمل هاي زیست محیطی مطرح می باشد، استفاده از این طرح توجیه دارد. جهت پمپاژ اسلاري ها و سیالات ساینده، این طرح بهترین انتخاب است. جهت پمپاژ سیالات ویسکوز بالا و یا سیالاتی که شرایط سخت و مشکلی دارند از لحاظ اقتصادي طرح قابل قبولی است.

در این طرح، پلانجر مستقیماً به دیافراگم متصل شده است. اتصال از طریق پیچ و کلامپ که از داخل دیافراگم و پلانجر عبور می کند، ایجاد می شود. حرکت الکتروموتور باعث حرکت رفت و برگشتی پلانجر می شود و در نتیجه باعث عمل مکش و رانش سیال از طریق دیافراگم می شود.

فشار ماکزیمم در این طرح بالا نیست و حداکثر به 15 بار خواهد رسید. با تعویض دیافراگم در مدت زمان معین، می توان عمر پمپ را افزایش داد. معمولاً هزینه هاي تعمیر و نگهداري سالانه این طرح بسیار پایین است.

طرح دیافراگم فلزي 

این طرحی بی همتا براي استفاده در شرایط بحرانی و کاربردهاي فشار بالا مانند سکوهاي نفت و گاز و صنایع حساس می باشد. این طرح به ویژه مواقعی استفاده می شود که دما و فشار محیط و سیال شیمیایی متغیر و پیچیده می باشد.

اساس عمل این طرح مشابه سایر طرح هاي دیافراگمی می باشد. با این تفاوت که دیافراگم تلفونی   (و یا ساخته شده با مواد معمولی) با یک آلیاژ فلزي مخصوص جایگزین شده است. این آلیاژ ویژه اجازه تولید فشارهاي بالاتر از مواد معمولی را می دهد. همچنین طرح فلزي دیافراگم باعث می شود مایعات ساینده، ویسکوز و اسلاري ها با راندمان بهتري نسبت به طرح هاي استاندارد دیگر پمپاژ گردند. خیلی از سکویهاي حفاري نفت به خاطر قابلیت اعتماد و طول عمر بیشتر، به این طرح احتیاج دارند.

دیافراگم با عملکرد بالاHPD

این طرح، ترکیبی از بهترین عملکردهاي طرح هاي تجاري دیگر است. مشخصه هاي عملکرد ساده آن باعث می شود براي بیشتر کاربردهاي دوزینگ پمپ ابتدا این طرح مورد توجه قرار گیرد.

عملکرد HDP همانند طرح دیافراگم دیسکی است. همانند آن در این طرح دیافراگم توسط سیال هیدرولیک تحریک می شود. در این طرح سیال فرایند مسقیماً در تماس با دیافراگم می باشد. NPSH  پایین این طرح شبیه طرح پلانجر با آببندي پکینگی است. اما مزیتهاي اصلی این طرح، طراحی منحصر به فرد آن می باشد.

در این طرح مشکلات مربوط به صفحه کانتور سمت سیال فرایند وجود ندارد. و سیال فرایند مستقیماً با دیافراگم در تماس است. در این طرح امکان بیش از حد پر شدن مجراي سیال هیدرولیک وجود ندارد. با حذف صفحه کانتور سمت سیال فرایند، این طرح انتخاب کاملی براي سیالات ویسکوز و اسلاري ها می باشد. ضمن آنکه افت فشار در این صفحه نیز حذف شده است و NPSH پمپ پایین است. این طرح مشکلات مربوط به بالانس هیدرولیکی در دو طرف دیافراگم را ندارد و کافی است مخزن هیدرولیک پر و پمپ استارت شود.

بعضی سازنده ها از مواد کامپوزیتی براي دیافراگم استفاده می کنند. مواد کامپوزیتی PTFE و الاستومري گزینه مناسبی براي مقاومت شیمیایی و فاکتورهاي مکانیکی حرکت دیافراگم می باشد . قسمت PTFE دیافراگم سمت سیال فرایند می باشد و مشکلات مربوط به مقاومت شیمیایی دیافراگم را برطرف می کند. یک او-رینگ آببندي بهتري بین سیال فرایند و سیال هیدرولیک ایجاد می کند. سمت دیگر دیافراگم الاستومرها خصوصیات مکانیکی مناسبی جهت حرکت ارتعاشی دیافراگم ایجاد می کند.      مکانیزم حرکت و نحوه کنترل دبی دوزینگ پمپها 

غالباً تمامی مکانیزم هاي حرکتی این پمپ ها شامل سیستم چرخدنده غوطه ور در یک محفظه روغن می باشد. محفظه روغن جهت افزایش طول عمر چرخدنده ها می باشد. مشخصه هاي مکانیزم حرکت، عموماً در ارتباط با نحوه کنترل جریان می باشد. به این معنا که مکانیزم حرکتی مناسبتر است که توانایی کنترل جریان دقیقتري داشته باشد. یادآوري می گردد یکی از روشهاي کنترل دبی ،افزایش یا کاهش کورس موثر پیستون می باشد. مکانیزمی که بتواند به دقت کورس موثرحرکت پیستون را کنترل کند جدا از مسائل اقتصادي، ارجحیت خواهد داشت.

در اینجا دو سیستم انتقال قدرت تشریح خواهد شد.

مکانیزم میل لنگ خارج از مرکز 

محور موتور متصل به یک چرخدنده مارپیچی  می باشد. این چرخدنده باعث گردش چرخدنده متصل به میل لنگ خارج از مرکز می شود و حرکت دورانی دنده ها سبب حرکت رفت و برگشتی میل لنگ و متعاقب آن پیستون می شود.

دبی با تغییر موقعیت شیر کنترل و در نتیجه تغییر موقعیت درگاه By-pas در طول حرکت پیستون تنظیم می شود. اگر درگاه در موقعیت 50 درصد طول کورس پیستون باشد، در نصف طول کورس رانش، سیال از درگاه خارج می شود و عمل پمپاژي صورت نمی گیرد. پس از آن درگاه توسط پلانجر کنترل By-pass بسته می شود و فشار سیال هیدرولیک سبب تحریک دیافراگم و انجام عمل پمپاژ در نیمه دوم کورس رانش می شود. به یاد داشته باشید در این روش طول کورس حرکتی پیستون تغییر نمی کند و در واقع قسمتی از کورس پیستون هدر می رود و باعث کاهش کورس موثر پمپاژ می شود.

مکانیزم میل لنگ دورانی

این طرح عملکرد فوق العاده بهتري نسبت به مکانیزم میل لنگ خارج از مرکز دارد. یک چرخدنده مارپیچی دور بالا، دور الکتروموتور را کاهش و به میل لنگ دورانی منتقل می کند. یک میله رابط[5] که در دو سر خود یاتاقانهاي کروي دارد از یک طرف به میل لنگ دورانی و از طرف دیگر به مجموعه Cross head و پیستون متصل است. در حالت دبی صفر یا به اصطلاح کورس صفر ،محور میل لنگ دورانی و محور چرخدنده مارپیچ بر هم عمود هستند. در این حالت حرکت رفت و برگشتی مجموعه Cross head و پیستون تولید نمی شود و فقط میله رابط حول دایره میل لنگ دوران می کند. بسته به انحراف زاویه میل لنگ نسب به محور چرخدنده مارپیچ، کورس رفت و برگشتی شکل می گیرد. براي شکل گیري ماکزیمم کورس رفت و برگشتی، می بایست بیشینه زاویه ممکن بین میل لنگ و محور چرخدنده مارپیچی ایجاد شود. این زاویه نسبت به حالت کورس صفر (زاویه 90 درجه بین میل لنگ و محور چرخدنده مارپیچی) اندازه گیري می شود. صرفنظر از میزان تنظیم طول کورس، این سیستم در انتهاي کورس رانش، بیشترین نیرو را به سیال وارد می کند. این امر سبب می شود حداکثر سیال ممکن از گذرگاه سیال تخلیه گردد.

همانطور که گفته شد ،زاویه میل لنگ دورانی را می توان تغییر داد. این امر سبب افزایش یا کاهش طول کورس پیستون و در نتیجه تنظیم دبی از 0 تا 100 درصد می شود. معمولاً جهت کنترل دقیق دبی از میکرومتر دستی یا اتوماتیک استفاده می شود. به هر حال با توجه به نوع مکانیزم، کنترل دبی در این حالت نسبت به مکانیزم حرکتی میل لنگ خارج از مرکز، دقیقتر و مطمئن تر می باشد.

تجهیزات جانبی دوزینگ پمپ ها 

عملکرد صحیح سیستم پمپهاي دوزینگ وابسته به انتخاب صحیح تجهیزات جانبی می باشد. در زیر به متداولترین تجهیزات جانبی این پمپ ها اشاره می شود.

شیرهاي ایمنی

بیشتر سیستم هاي لوله کشی نیازمند شیرهاي ایمنی براي محافظت از لوله ها در هنگام افزایش فشار غیر مجاز می باشد. اگرچه پمپ هاي دوزینگ شیر ایمنی براي محافظت از خود دارند، اما جهت محافظت لوله ها، کماکان نیاز به شیر ایمنی وجود دارد.

  Back Pressure شیرهاي

از آنجا که پمپ هاي مترینگ باید دوز صحیحی از سیال را پمپاژ نمایند، در حالاتی که اختلاف فشار خط رانش و مکش کمتر از 5ر1 بار باشد، استفاده از این شیر توصیه می شود. این شیر باعث     می شود دبی ناخواسته از پمپ به خاطر فشار کم خط رانش جریان نیابد.

تعدیل کننده هاي پالس جریان

حرکت رفت و برگشتی پمپ هاي دوزینگ سبب می شود جریان خروجی به صورت پالسی باشد.

این تعدیل کننده ها تا 90 درصد پالس را از بین می برند. معمولاً این دستگاه تا فشار 60 بار تولید می شود.

ستون کالیبراسیون 

اگرچه هنگامی که پمپی از کارخانه سازنده خریداري می شود، مشخصه هاي دبی و فشار آن قبلاً کالیبره می شود. اما هر چند وقت یکبار نیاز است پمپ در حال کار مجدداً تست و کالیبر گردد تا اطمینان حاصل شود دبی مورد نظر تأمین می شود.

صافی ها 

شیرهاي یکطرفه پمپ هاي مترینگ باید از ورود ذرات و خرده ریزها توسط نصب صافی، محافظت شود. وقتی اسید سولفوریک غلیظ پمپاژ می کنید، تله لجن[6] می بایست استفاده شود تا ذرات آلوده را به دام اندازد و محلول تمیز تحویل دهد.

استاندارد طراحی دوزینگ پمپ ها:

( دوزینگ پمپ – مترینگ پمپ چیست ؟ فروش دوزینگ پمپ – لیست قیمت دوزینگ پمپ)

استاندارد API-675  بیان کننده حداقل نکات فنی مورد نیاز جهت ساخت پمپ های دوزینگ یا جابجایی مثبت میباشد.

استاندارد API-675  برای پمپ های تزریق مورد استفاده درصنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد وکاملترین استاندارد در طراحی دوزینگ ها است.

دوزینگ پمپ ها یا پمپ های مترینگ گونه ای از پمپ های جابجایی مثبت اند که می توانند مقدار دقیقی از سیال را پمپاژ نمایند و به همین جهت به آنها دوزینگ پمپ یا مترینگ پمپ گفته می شوداز آنجا که دبی پمپ های سانتریفوژ و روتاری بسته به فشار سیستم تغییر می کند، بنابراین هیچ یک از پمپ های مذکور نمی تواند به عنوان دوزینگ پمپ مورد استفاده قرار گیرد. معمولاً تنها پمپ های پیستونی و پیستون دیافراگمی این امکان را دارند که در رده پمپ های دوزینگ قرار گیرند. دبی این پمپ ها به صورت دستی و یا اتوماتیک و بسته به شرایط فرآیند قابل تغییر می باشد. این پمپ ها قادرند محدوده وسیعی از مواد شیمیایی حاوی اسیدها، سیالات خورنده و یا مایعات ویسکوز و اسلاری را پمپاژ نمایند. دقت کورس های رفت و برگشتی این پمپ ها بسیار بالا می باشد چرا که می بایست در هر کورس دوز صحیحی از سیال را پمپاژ نمایند.

دوزینگ پمپ های تزریق:

در پمپ های تزریق پارامترهای مهمی مورد بررسی قرار می گیرند که دبی و فشار پمپ تزریق از جمله آن پارامترها است پمپهای تزریق سطح وسیعی از دبی را دارا می باشند که از یک لیتر در ساعت آغاز می گردد و تا ۵۰۰۰ لیتر در ساعت ادامه دارد، این سطح گستردگی در رابطه با فشار، از یک بار فشار تا ۱۰۰۰ بار فشار ادامه می یابد. بر اساس کاتالوگ شرکتها، پمپ های تزریق تا دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد را تحمل می کنند.

دوزینگ پمپ و صنایع شیمیایی:

دوزینگ پمپ ها از مهم ترین و کاراترین پمپ‌ هایی هستند که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند، که می تواند مقدار مشخصی از انواع مواد شیمیایی (شامل اسیدها، سیالات خورنده و یا مایعات ویسکوز و اسلاری) را در محل مورد نیاز پمپاژ نماید.

انواع دوزینگ پمپ ها

: دوزینگ پمپ ها توانایی انتقال سیال وغیر سیال را دارند

دوزینگ پمپ پودر و گرانول

دوزینگ پمپ انواع مایعات و مواد شیمیایی

وارد استفاده از پمپ های دوزینگ

هنگامی که دبی سیستم کمی پایین باشد

هنگامی که فشار سیستم کمی بالا باشد

هنگامی که مقدار دقیقی از سیال باید پمپاژ شود

هنگامی که پمپاژ سیال با استفاده از رایانه، میکروپروسورها، کنترل کنند DCS ،PLC و یا شیرهای تناسبی کنترل شود

هنگامی که نیاز به انتقال سیالات خورنده و مواد آتش زا داشته باشد

هنگامی که نیاز به تزریق سیالات، ویسکوز و اسلاری ها داریم

ساختمان دوزینگ پمپ ها:

قطعات تشکیل دهنده این پمپ ها با توجه به مدل پیستونی، دیافراگمی یا پریستالیتیک متفاوت است

مهم ترین اجزای دوزینگ پمپ های پیستونی

میل لنگ  – سیلندر –  پیستون –  آب بند – شیر ورودی  – شیر خروجی

مهم ترین اجزای دوزینگ پمپ های دیافراگمی

محفظه –  دیافراگم – پلانجر –  میل لنگ یا هوای فشرده یا بخار فشرده –  شیر­های ورودی – شیر­های خروجی

مهمترین اجزای مدل پریستالیتیک

غلتک – روتور – لوله انعطاف پذیر

کاربرد دوزینگ پمپ در صنعت آب و فاضلاب:

جهت جلوگیری از خوردگی در سیستم تصفیه خانه،  بویلر ها و دیگ های بخار و پمپاژسیال جهت تنظیم PH 1 – موارد مصرف گوناگونی دارد

جهت گند زدایی آب درون خطوط لوله ها از هیپوکلرید سدیم (Naocl) 2 – آب ژوال یا وایتکس موارد مصرف زیادی دارد

جهت انعقاد  در سیستم تصفیه از آلومینیم سولفات (Aluminum Sulfate) هیدروکسید سولفات آلومینیوم کلرید مورد مصرف قرار می گیرد

مورد استفاده قرار می گیرد (Antiscalant)  سیستم RO3 –  از آنتی اسکالنت جهت جلوگیری از رسوب در

اسید ها و قلیایی ها مورد استفاده قرار می گیرد PH جهت کنترل

جهت ازبین بردن منگنز و آهن در سیستم تصفیه از پرمنگنات پتاسیم مورد مصرف دارد

جهت گرفتن سختی آب از پلی فسفات موارد استفاده دارد

جهت از بین بردن اکسیژن محلول در آب از بیو سولفات سدیم مورداستفاده قرار می گیرد

جهت جذب سیانید و مواد فلزی محلول در آب و تنظیم PH از جوش شیرین یا سود سوز آور، کاستینک (هیدروکسید استفاده می شود.

ساختار پمپ های دوزینگ:

محرکه
عموماً محرکه این پمپ ها یک الکتروموتور جریان متناوب AC دور ثابت می باشد. در بعضی موارد ممکن است الکتروموتورهاي دور متغیرویا اینورتر دار نیز مورد استفاده قرار گیرد.

مکانیزم حرکت
مکانیزم حرکت بگونه اي است که حرکت دورانی الکتروموتور به حرکت رفت و برگشتی تبدیل می گردد. پمپ هایی که در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد، اجزا مکانیزم حرکتی آنها درون روغن قرار می گیرد تا عملکرد مداوم سیستم تضمین گردد.

تنظیم دبی (خروجی تزریق)
دبی پمپ با تغییر طول موثر کورس و یا تغییر سرعت کورس تنظیم می گردد. بیشتر دوزینگ پمپ ها از یک پیچ میکرومتر یا چیزي شبیه آن براي تنظیم دبی استفاده می کنند  در این حالت عملگر با سیگنالی که از سیستم دریافت می کند، دبی را به صورت اتوماتیک ازصفر تا صد در صد تنظیم می کند.

گذرگاه سیال
طراحی گذرگاه سیال و متریال آن با توجه به سرویس کاري پمپ و خصوصیات سیال مشخص می شود. مواردي همچون دما، دبی، ویسکوزیته، خورندگی سیال و فاکتورهاي دیگری که در سیستم طراحی شده است.

محدوده دبی و فشار
ماکزیمم دبی هر پمپ با توجه به نسبت گیربکس، قطر پیستون و دور الکتروموتور تعیین می شود. معمولاً در محدوده دقیق 1 لیتر بر ساعت شروع می شود وتا 15000 لیتر در ساعت ادامه می یابد.فشار کاری با توجه به نیاز کار از1 بار تا2000 بار متغیر است.

تجهیزات جانبی دوزینگ پمپ:
انتخاب صحیح تجهیزات جانبی نقش مهمی در عملکرد مناسب پمپ‌های دوزینگ دارد.

شیرهای اطمینان
برای محافظت از سیستم هنگام افزایش فشار بیش از حد مجاز.
شیرهای Back Pressure
زمانی که اختلاف فشار رانش و مکش کمتر از ۵/۱ بار باشد، استفاده می‌شود.
دمپرهای پالس جریان Pulsation Dampeners
پمپ‌های مترینگ از نوع جابجایی مثبت هستند و حرکت رفت و برگشتی سبب ایجاد جریان خروجی به صورت پالسی می‌شود. دمپرها یا تعدیل کننده ها پالس‌ها را از بین برده و جریان خروجی را به حالت خطی و ثابت نزدیک می‌کنند.
صافی ها
صافی‌ها در ورودی پمپ قرار می‌گیرند و از ورود ذرات و اجسام ریز به پمپ وسوپاپ ها جلوگیری می کند.

کاربرد دوزینگ پمپ ها – مترینگ پمپ ها