د

دوزینگ پمپ های استاندارد API 675

کاربرد دوزینگ پمپ ها

آلومینیوم سولفات  ، هیدروکسید سولفات آلومینیوم کلراید جهت انعقاد

– آنتی اسکالانت  ، جهت جلوگیری از رسوب در سیستم های RO

دوزینگ پمپ های دیافراگمی

دبی این پمپ ها به طور دستی و یا اتوماتیک بین صفر تا حداکثر مقدار خود قابل تنظیم می باشند.دوزینگ پمپ ها در انواع پیستونی، دیافراگمی، پیستونی دیافراگمی با متریال های مختلف نظیر (PP,PVC, PVDF,PE,S.S316L)

دوزینگ پمپ های پیستونی

دوزینگ پمپ ” يا ” مترینگ پمپ ” ها قادرند مقدار دقیقی (دوز مشخص) از یک سیال را پمپاژ (تزریق) نمایند . لذا به آنها “پمپ های تزریق”  نیز گفته می شود.لازم به ذکر است که دبی این پمپ ها قابل تنظیم میباشد

مراحل سفارش تا دریافت محصول

  • تماس با افق پمپ
  • ارسال در خواست
  • دریافت پیش فاکتور
  • : تاییدیه و ارسال کالا

راهنمای انتخاب دوزینگ پمپ : آیا سیال خورنده است؟  آیا ساینده است؟  آیا حامل ذرات جامد می باشد؟  اگر چنین می باشد اندازه و درصد آنها چیست؟  آیا مایع ویسکوز است ؟  فشار بخارآب چقدر است؟  آیا درمقابل درجه حرارت حساس است؟ دبی مورد نیازچقدر باشد؟

راهنمای انتخاب دوزینگ پمپ : آیا سیال خورنده است؟  آیا ساینده است؟  آیا حامل ذرات جامد می باشد؟  اگر چنین می باشد اندازه و درصد آنها چیست؟  آیا مایع ویسکوز است ؟  فشار بخارآب چقدر است؟  آیا درمقابل درجه حرارت حساس است؟ دبی مورد نیازچقدر باشد؟

راهنمای انتخاب دوزینگ پمپ : آیا سیال خورنده است؟  آیا ساینده است؟  آیا حامل ذرات جامد می باشد؟  اگر چنین می باشد اندازه و درصد آنها چیست؟  آیا مایع ویسکوز است ؟  فشار بخارآب چقدر است؟  آیا درمقابل درجه حرارت حساس است؟ دبی مورد نیازچقدر باشد؟

راهنمای انتخاب دوزینگ پمپ : آیا سیال خورنده است؟  آیا ساینده است؟  آیا حامل ذرات جامد می باشد؟  اگر چنین می باشد اندازه و درصد آنها چیست؟  آیا مایع ویسکوز است ؟  فشار بخارآب چقدر است؟  آیا درمقابل درجه حرارت حساس است؟ دبی مورد نیازچقدر باشد؟

انواع پمپ ها