24
جولای

پمپ جابجایی

شامل پمپ رفت و برگشتی مانند: پیستونی، پلانجری، دیافراگمی