آرشیو

 • خانه
 • /
 • مراحل انجام پروژه
 • 12
  آگوست

  تماس با افق پمپ

  راهنمای انتخاب دوزینگ پمپ : آیا سیال خورنده است؟  آیا ساینده است؟  آیا حامل ذرات جامد می باشد؟  اگر چنین می باشد اندازه و درصد آنها چیست؟  آیا مایع ویسکوز است ؟  فشار بخارآب چقدر است؟  آیا درمقابل درجه...

  بیشتر بخوانید
 • 12
  آگوست

  ارسال در خواست

  راهنمای انتخاب دوزینگ پمپ : آیا سیال خورنده است؟  آیا ساینده است؟  آیا حامل ذرات جامد می باشد؟  اگر چنین می باشد اندازه و درصد آنها چیست؟  آیا مایع ویسکوز است ؟  فشار بخارآب چقدر است؟  آیا درمقابل درجه...

  بیشتر بخوانید
 • 12
  آگوست

  دریافت پیش فاکتور

  راهنمای انتخاب دوزینگ پمپ : آیا سیال خورنده است؟  آیا ساینده است؟  آیا حامل ذرات جامد می باشد؟  اگر چنین می باشد اندازه و درصد آنها چیست؟  آیا مایع ویسکوز است ؟  فشار بخارآب چقدر است؟  آیا درمقابل درجه...

  بیشتر بخوانید
 • 12
  آگوست

  : تاییدیه و ارسال کالا

  راهنمای انتخاب دوزینگ پمپ : آیا سیال خورنده است؟  آیا ساینده است؟  آیا حامل ذرات جامد می باشد؟  اگر چنین می باشد اندازه و درصد آنها چیست؟  آیا مایع ویسکوز است ؟  فشار بخارآب چقدر است؟  آیا درمقابل درجه...

  بیشتر بخوانید