محصول5

برند ها و شرکت های سازنده دوزینگ پمپ ها – مترینگ پمپ ها

     دوزینگ پمپ جسکو (دوزینگ پمپJESCO )

     دوزینگ پمپ گرندفوس (دوزینگ پمپ GRUNDFOS)

     دوزینگ پمپ آلدوز (دوزینگ پمپ ALLDOS)

     دوزینگ پمپ لوا (دوزینگ پمپ LEWA)

     دوزینگ پمپ اتاترون (دوزینگ پمپ ETATRON)

    دوزینگ پمپ برند لوب (دوزینگ پمپ BRAN+LUEBBE)

    دوزینگ پمپ دوزیورو (دوزینگ پمپ DOSEURO)

    دوزینگ پمپ اینجکتا (دوزینگ پمپ INJECTA)

    دوزینگ پمپ آی تی سی (دوزینگ پمپ ITC)

    مترینگ پمپ (دوزینگ پمپ)

دوزینگ پمپ یا مترینگ پمپ ها قادرند مقدار دقیقی از یک مواد را پمپاژ (تزریق) کنند . لذا به آنها پمپ های تزریق نیز گفته می شود.

لازم به ذکر است که دبی این پمپ ها قابل تنظیم بوده و با توجه به میزان مورد نیاز ، عمل تزریق را انجام می دهند.

    نیروی محرکه دوزینگ پمپ

محرک این پمپ ها به صورت برقی (الکتروموتور .سه فاز و تک فاز)، سلونوئیدی (الکترومغناطیسی) ، هیدرولیکی و یا نیوماتیکی (پنوماتیکی .هوا) می باشد. که در           صورت نیاز قابلیت اتصال به کنترل پنل و PLC  را دارا میباشند.

    انواع دوزینگ پمپ ها (متریال هدینگ پمپ)

دوزینگ پمپ ها در انواع پیستونی، دیافراگمی، پیستون دیافراگم (هیدرولیک)  با متریال مختلف نظیر

(S.S304,PTFE , PP, PVC, PVDF, PE, S.S316L) مناسب جهت انواع مواد شیمیایی مانند اسیدها، بازها، مواد ویسکوز و اسلاری ها تولید می گردند.

 

    کاربرد دوزینگ پمپ ها – مترینگ پمپ ها 

                   :PLUNGER PUMPS

 Low investment costs.

 Simple design.

 Easy maintenance.

 :DIAPHRAGM PUMPS

A leak-proof pump is the right choice whenever product purity

or sterility are imperative or when toxic liquids must be handled.

SPX Flow Technology offers a wide range of hydraulically actuated

Double diaphragm pumps.

The design of the pump head ensures that the diaphragm cannot be damaged

under critical conditions such as a blocked pipe or closed valves upstream or

downstream of the pump.

The freely defl ecting diaphragm makes the pump suitable for the metering of slurries.